+36-1-200-39-00

1026 Budapest, Gábor Áron u. 38.

Iktatószám: 208467/2012/N.
Időbélyeg: Török634890070544531250.
Ügyintéző: Lakatos Lászlóné
Telefon: 06-1/391-1417
Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel

HATÁROZAT

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon

adatkezelő: Török Biztonsági Szolgálat Kft..

székhely/lakcím: 1026, Budapest, Gábor Áron u. 38..

adatkezelés megnevezése: ” Személyi adatok naplóba és/vagy számítógépre rögzítése, belépők kiadása érdekében, illetve kamerák alkalmazása vagyonvédelmi szempontból. A vagyonvédelmi szolgáltatásra megkötött szerződésben előírt és vállalt kötelezettségek teljesítése. ” megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58467/2012.

nyilvántartásba veszi.

 

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.