Hónap vagyonőre

Szolgáltatói tevékenységünk egyik sajátos területe a közoktatási intézményben ellátott vagyonvédelmi feladat. Vannak olyan középfokú intézmények, amelyekben a tanulók magas száma, összetétele, magatartási problémáik, devianciáik miatt, jelentős erősfeszítést okoz az iskola pedagógusai számára az eredményes oktató-nevelő tevékenység, ezért e folyamat bizonyos részeibe közreműködőként felkérik a vagyonvédelmi szolgáltatót is.

Ilyen oktatási intézmény az egyik vidéki városban található középfokú iskola, amelyben vagyonvédelmi tevékenységet látunk el. Az itt szolgálatot teljesítő vagyonőrünk rendkívül agilisan látja el a feladatát, amellyel kivívta az iskola vezetésének és tantestületének is az elismerését. Határozott fellépésének köszönhetően, szabálykövetőbb lett a tanulók iskolán belüli viselkedése és csökkent a rongálások száma is.

Több esetben akadályozta meg különböző kábító hatású szer iskolába történő bevitelét, illetve fedezett fel már bent elrejtett ilyen anyagokat. Tevékenységét többször megköszönte a városi rendőrkapitány is, mivel feladatellátása során drogterjesztő hálózatok, körözött bűnöző, illetve drogfogyasztó fiatalok kerültek a rendőrség látókörébe, valamint általuk elfogásra.

Eredményes munkáját a hónap vagyonőre címmel ismertük el. Gratulálunk.