+36-1-200-39-00

1026 Budapest, Gábor Áron u. 38.

A kedvezményezett neve: Török Biztonsági Szolgálat Kft.

A képzések elnevezése és célja;

  • Munka és magánélet összehangolása: cél a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása.
  • Kognitív gondolkodás: célja, a résztvevők kezelési készségének erősítése a kommunikációs, érveléstechnikai és problémamegoldási készségek fejlesztési eszköztárával.
  • Az új ISO 9001:2015 szabvány követelményei, belső auditori feladatai: célja, hogy a résztvevők képessé váljanak az új szabvány szerinti minőségirányítási rendszer belső auditjainak megtervezésére, előkészítésére, levezetésére és a szükséges dokumentumok összeállítására.

A szerződött támogatás összege: 2.976.120 Ft

A képzések részletes bemutatása:

  • Munka és magánélet összehangolása: a képzés célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit.
  • Kognitív gondolkodás: a kommunikáció alapjainak megismertetése, verbális és nonverbális jelek észlelésének gyakorlata, illetve ezek alkalmazása a konfliktuskezelésben. Vizuális, szóbeli (auditív), non-verbális, írásbeli kommunikáció, érveléstechnika.
  • Az új ISO 9001:2015 szabvány követelményei, belső auditori feladatai: a résztvevők megértsék és elsajátítsák az ISO 9001:2015 szabvány követelményrendszerét, akik a minőségirányítási rendszert működtetni és felülvizsgálni szeretnék vagy érdeklődnek a legelterjedtebb minőségirányítási szabvány új verziója iránt.

A képzések tervezett befejezési dátuma: 2022.04.07.